Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mogilnie

88-300 Mogilno Ul. Marii Konopnickiej 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę , projektem budowlanym ,przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dot. bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych ,obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem ,warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi.
 • Udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • Opracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzialenie im wyjaśnień
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zaleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Przygotowywanie projektów decyzji ,postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową , utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu - wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu mogileńskiego- reprezentacja urzędu - narzędzia i materiały pracy:


zestaw komputerowy z oprogramowaniem ,obsługa komputera powyżej 4h/dobę, większość pozycji wykonywana w pozycji siedzącej ,bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ,siedziba urzędu znajduje się na I piętrze (brak windy).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Kandydat powinien być pełnosprawny ruchowo ze względu na charakter pracy ,związanej z kontrolą na budowie i koniecznością np. wchodzenia po drabinie , poruszania się po rusztowaniu czy schodzenia do wykopów. Uprzejmie informujemy ,że skonsultujemy się z wybranymi kandydatami tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie . Oferty otrzymane w formie elektronicznej , po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy. Szczegółowe informacje drogą e-mail : pinb@pinbmogilno.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane - elektrotechniczne , sanitarne lub inne związane z budownictwem

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w budownictwie w branży instalacyjnej (elektrycznej lub sanitarnej)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie ,ul. M. Konopnickiej 20
  88-300 Mogilno
  z dopiskiem " Oferta pracy".

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/12/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi