Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw do spraw organizacyjno-administracyjnych i archiwum Referat Organizacyjno-Administracyjny

91-202 Łódź, ul. Warecka 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie materiałów przeznaczonych do archiwizowania
 • porządkowanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów gromadzonych w archiwum
 • wprowadzanie danych do informatycznej bazy danych
 • przewożenie i dostarczanie dokumentów oraz korespondencji do urzędów oraz osób fizycznych
 • prowadzenie i uzupełnianie obowiązujących rejestrów
 • prowadzenie sprawozdawczości w części wskazanej przez Powiatowego Inspektora
 • zastępowanie stanowiska referenta ds.obsługi sekretariatu
 • inne prace zlecone przez Powiatowego Inspektora np. kserowanie akt dla sądów
 • sporządzanie wstępnych wersji dokumentów i aktów prawnych


Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze w budynku bez windy; pokoje małe, dwu i trzyosobowe; korytarze wąskie, toalety niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie archiwum znajduje się na parterze w oddzielnym budynku, oddalonym około 150m od głównej siedziby. Budynek archiwum jest ogrzewany ale nieocieplony, stosunkowo chłodny w okresie zimowym. Wyjścia/wyjazdy służbowe w granicach administracyjnych M. Łodzi polegające głównie na rozwożeniu dokumentów. Konieczność korzystania z komunikacji miejskiej. Stanowisko pracy wyposażone w komputer.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie: 2.250zł brutto

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Woźniak, starszy referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym,
tel.: (42) 655 80 36 w. 16
adres strony urzędu: www.pinb.lodz.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność i sumienność
 • znajomość programów WORD i EXCEL
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość komputera (program Microsoft Office oraz Excel)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  91-202 Łódź, ul. Warecka 3

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry