Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
ul. Źródłowa 52
91 - 735 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową;
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z powoływaniem żołnierzy NSR na ćwiczenia wojskowe;
 • prowadzenie planowania działalności bieżącej wydziału, w tym sporządzanie dokumentów planowania ogólnego;
 • opracowywanie dokumentacji szkoleniowej, w tym planów konspektów i planów pracy zgodnie z wytycznymi Szefa Wydziału;
 • prowadzenie ewidencji i dystrybucja druków ścisłego zarachowania oraz rozliczanie ich wykorzystania;
 • współuczestniczenie w prowadzeniu promocji na administrowanym terenie;
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji wojskowej zgodnie z zakresem realizowanych zadań;
 • współuczestniczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z realizacją zadań uzupełnieniowych do służby przygotowawczej, w tym w przygotowywaniu rekomendacji, propozycji decyzji, odpowiedzi i pism dotyczących służby przygotowawczej.


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na drugim piętrze. W budynku brak jest windy. Narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, niszczarka papieru. Budynek i pomieszczenia sanitarno – higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie na czas określony.
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2.271,09 zł. brutto według mnożnika kwoty bazowej 1,212 + wysługa lat.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kwalifikacji na stanowisko.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-444-032 (bez numeru kierunkowego).


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
do sześciu miesięcy doświadczenia zawodowego lub stażu pracy w pracy administracyjnej lub wojsku.
pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE: Word Excel;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych - „POUFNE”;
 • dyspozycyjność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectw pracy;
 • kopia świadectw lub dyplomów ukończonych kursów, szkoleń;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych „POUFNE”;

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/05/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry