Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie
ul. Mickiewicza 58
87-600 Lipno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w działalności inspekcyjnej urzędu i protokołowanie wyników kontroli w zakresie: prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, realizacji robót budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych, rozbiórki obiektów budowlanych, katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności niepieniężnych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w sprawach wynikających z kompetencji organu
 • przyjmowanie stron postępowania
 • inne zadania zlecone przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego


Warunki pracy

Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu w budynku na pierwszym piętrze bez windy. Wyjazdy służbowe na terenie powiatu lipnowskiego, w celach udziału w przeprowadzanych kontrolach. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym. Praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego oraz urządzeń biurowych. Kontakt z petentami w zakresie wymagającym pokonania sytuacji stresowych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu naboru drogą telefoniczną. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskań pod nr tel. 54 288 66 33.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta" do dnia 20.04.2020 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego, procedury administracyjnej (kpa) i procedury egzekucyjnej
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • obsługa programu RESAKBUD


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie
  ul. Mickiewicza 58 (I piętro , pok. 11)
  87-600 Lipno

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/04/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry