Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikacja składanych do PINB zawiadomień i wniosków wynikających z Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej w dzienniku korespondencyjnym i w programie ESTIMA,
 • obsługa poczty wychodzącej,
 • archiwizacja spraw dotyczących dokumentacji budowlanej,
 • współuczestniczenie w postępowaniach egzekucyjnych,
 • prowadzenie rejestrów dotyczących spraw egzekucyjnych,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu obowiązkowych kontroli w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania,
 • weryfikacja dokumentów związanych z zakończeniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
 • prowadzenie rejestrów w programie ESTIMA w zakresie prowadzonych spraw.


Warunki pracy

W trakcie przeprowadzanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu budowlanym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ogólna znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pisanie pism (Word), obsługa rejestrów (Excel)
 • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kandydat zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie jako osoba bezrobotna – pierwsza umowa o pracę na okres 12 miesięcy w ramach pracy interwencyjnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Oświadczenie, że kandydat jest lub będzie zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie jako osoba bezrobotna

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-06
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie
  ul. 3 Maja 6
  83-400 Kościerzyna

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry