Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw administracyjno-biurowych Wydział Legalizacji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw administracyjno-biurowych
 • wprowadzanie wniosków i umów cywilno-prawnych do komputerowego rejestru zgłoszeń
 • wykonywanie rozliczeń wniosków w rejestrze zgłoszeń
 • przygotowywanie faktur w rejestrze zgłoszeń
 • przygotowywanie okresowych zestawień dotyczących wykonywanych czynności metrologicznych
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego
 • obsługa klientów w wydziałowym punkcie obsługi
 • współpraca z pozostałymi wydziałami urzędu


Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym wykonywana w siedzibie urzędu

 • praca z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie) i urządzeń biurowych

 • praca związana z bezpośrednią obsługą klienta w wydziałowym punkcie obsługi klienta, związany z tym stres

 • obciążenie dla organizmu-długotrwała pozycja siedząca

 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy

 • warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

z wybranym kandydatem, który odbył wcześniej służbę przygotowawczą w służbie cywilnej, umowa o pracę zostanie zawarta na okres jednego roku Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera (w tym pakiet Office)
 • komunikatywność i odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji aktów prawnych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej a w szczególności administracji miar, ustawy prawo o miarach, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Rynek 9
  40-957 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry