Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w zespole d. s finansowo-księgowym oraz administracyjnym

85-356 Bydgoszcz ul. Cieplicka 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługuje sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • prowadzi sprawy kancelaryjne Inspektoratu zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • obsługuje sprzęt komputerowy PIWet wraz z pisaniem pism i innej dokumentacji dla potrzeb Inspektoratu
 • prowadzi korespondencję przychodzącą i wychodzącą (e-PUAP, POCZTA, e-mail)
 • prowadzi sprawy kadrowe dot. przyjmowania i zwalniania pracowników , opracowuje sprawozdawczość działu d/s pracowniczych ,zatrudnienia i płac ,archiwizuje akta osobowe ,
 • prowadzi sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ewidencji badań lekarskich pracowników oraz ewidencji szkoleń
 • prowadzi archiwum zakładowe


Warunki pracy

Praca w godzinach od 7:30 do 15:30  w siedzibie Inspektoratu. Praca w biurze przy monitorze ekranowym.Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,brak podjazdów,brak odpowiedniej szerokości drzwi. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów, po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 3796400


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie preferowane z zakresu administracji

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
staż pracy na podobnym stanowisku (udokumentowany
świadectwem pracy).


pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność interpretowania przepisów prawa i stosowania w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość programu Office :Word, Excel
 • samodzielność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  ul.Cieplicka 5
  85-377 Bydgoszcz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi