Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów pism, decyzji, postanowień, opinii prawnych i innych dokumentów w celu wydania rozstrzygnięcia w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane w odniesieniu do obowiązków wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji i postanowień,
 • uczestnictwo w czynnościach kontrolnych w terenie,
 • rozpatrywanie oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie realizacji nadzoru budowlanego,
 • przekazywanie odwołań i zażaleń do organu II instancji,
 • prowadzenie właściwych rejestrów z prowadzonych spraw oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,
 • kompletowanie i porządkowanie akt spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przyjmowanie stron prowadzonych postępowań,
 • opracowywanie pism , w celu udzielenia informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • obsługa prawna inspektoratu,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,


Warunki pracy

       Praca administracyjno - biurowa w urzędzie oraz poza siedzibą podczas wyjazdów służbowych na kontrole w obrębie powiatu tomaszowskiego, praca przy komputerze i obsługa innych urządzeń biurowych, praca na wysokości pow. 3m oraz prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B (podczas wykonywania czynności inspekcyjno - kontrolnych). Siedziba urzędu mieści się w budynku na II piętrze (możliwość dojazdu windą dostosowaną do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętności redakcyjne i stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim
  ul. Lwowska 68; pok. 207
  22-600 Tomaszów Lubelski
  (praca w PINB)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry