Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Będzinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny do spraw administracyjnych -------------------------------

42-500 Będzin MAŁACHOWSKIEGO 29

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji obsługi prawnej w zakresie powierzonych spraw;
 • współpraca z pracownikami PINB przy opracowywaniu i opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami wydawanych aktów pranych
 • Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych.
 • opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dokumentów wewnętrznych PINB: regulaminów i instrukcji;
 • wydawanie opinii prawnych na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i podległych mu pracowników w zakresie konsultacji w wydawanych aktach prawnych
 • działalność inspekcyjno-kontrolna


Warunki pracy

praca admnistracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie, obsługa klienta, , brak windy, obiekt niedostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, praca na II pietrze, Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dyspozycyjność.
 • umiejętność obsługi komputera;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; nieposzlakowana opinia;
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawnych, w szczególności: - ustawy o Kodeksu postępowania administracyjnego i prawa budowlanego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Będzinie
  42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  15/05/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi