Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny w Zespole Radców Prawnych

40-024 Katowice Ul. Powstańców 41A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy oraz wykonuje zastępstwa procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi, związane z zakresem działania Inspektoratu,
 • sporządza opinie prawne i informacje prawne, w tym z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, prawa i postępowania administracyjnego praz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • dokonuje analizy prawnej dokumentów, w szczególności w zakresie zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zatwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego,
 • przygotowuje projekty pism i dokumentów w szczególności w zakresie zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z obowiązującym regulaminem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zatwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego,
 • udziela wyjaśnień, co do obowiązujących przepisów prawa i informuje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
 • sporządza skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opinie o niezasadności wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • miejsce pracy na VIII piętrze w siedzibie Inspektoratu,

 • reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz,

 • budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety (co drugie piętro) dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wejście do Urzędu wyposażone w podjazd, drzwi z samozamykaczami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeżeli złożysz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych innej treści niż wskazane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (winb) Twoja aplikacja zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

 • Długość i rodzaj Twojego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.

 • Osoba wybrana do zatrudnienia, która urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r., będzie zobowiązana (przed nawiązaniem stosunku pracy) do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.). Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze z tytułem zawodowym radcy prawnego.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
pracy w administracji.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Szczególne uprawnienia: wpis na listę radców prawnych.
 • Obsługa komputera.
 • Obsługa systemów informacji prawnych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia dokumentu potwierdzająca wpis na listę radców prawnych.
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/12/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi