Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny w Zespole Radców Prawnych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy oraz wykonuje zastępstwa procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi, związane z zakresem działania Inspektoratu,
 • sporządza opinie prawne i informacje prawne, w tym z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, prawa i postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • dokonuje analizy prawnej dokumentów, w szczególności w zakresie zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zatwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego,
 • przygotowywuje projekty pism i dokumentów w szczególności w zakresie zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zgodnie z obowiązującym regulaminem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zatwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego,
 • udziela wyjaśnień, co do obowiązujących przepisów prawa i informuje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
 • sporządza skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opinie o niezasadności wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (na VIII piętrze),

 • reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz,

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeżeli złożysz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych innej treści niż wskazane stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (winb) Twoja aplikacja zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

 • Długość i rodzaj Twojego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze z tytułem zawodowym radcy prawnego.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w administracji.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wpis na listę radców prwnych.
 • Obsługa komputera.
 • Obsługa systemów informacji prawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia dokumentu potwierdzająca wpis na listę radców prawnych.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry