Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wydawanie opini prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji pracownikom Kuratorium Oświaty
 • opiniowanie i tworzenie aktów prawnych (zarządzeń, statutów, regulaminów, decyzji administracyjnych) stanowionych i wydawanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • zastępstwo procesowe - reprezentacja Skarbu Państwa - Pomorskiego Kuratora Oświaty przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, sporządzanie pism procesowych
 • opiniowanie pod względem formalnym umów zawieranych przez Kuratora Oświaty
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych Kuratora Oświaty
 • informowanie pracowników Kuratorium Oświaty o zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działania organu


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu (20 godzin tygodniowo). Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 Techniki i metody naboru: 1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert, 2. rozmowa kwalifikacyjna. Kandydatki/kandydaci spełniające/y wymagania formalne zostaną powiadomione/i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób wskazany przez kandydatkę/kandydata w kwestionariuszu. Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/i. W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22 Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wpis na listę radców prawnych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi programu komputerowego np. LEX
 • Pogłębiona znajomość ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu postępowania administarcyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 )
  • Kopia dokumentu potwierdzająca wpis na listę radców prawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  z dopiskiem "oferta na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli- 77588"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry