Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/12/2021.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

programista do spraw utrzymania i rozwoju systemów IT w Referacie Cyfrowej Obsługi Wiążących Informacji

65-454 Zielona Góra ul. Generała Władysława Sikorskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymuje i rozwija systemy IT przeznaczone dla administracji publicznej
 • Opracowuje i wdraża rozwiązania IT: aplikacje konsolowe, WWW
 • Przygotowuje analizy biznesowe, raporty analityczne
 • Pomaga w automatyzacji procesów oraz obsłudze systemów
 • Opracowuje dokumentację techniczną dotyczącą wykonywanych prac
 • Analizuje dokumentację techniczną dostarczaną przez podmioty zewnętrzne w celu przeprowadzenia procesów integracyjnych
 • Rozwiązuje incydenty zgłaszane w systemie helpdesk dotyczące obsługiwanych systemów


Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdówInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany, dotyczy to również ofert składanych elektronicznie, własnoręcznie podpisany list dołącz w formie zeskanowanego dokumentu.

 • Wymaganą długość doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi okres świadczenia pracy. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Oferty można składać w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze-> Załatw sprawę.

 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

 • Nabór odbędzie się w siedzibie Delagatury Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzepinie.

 • Wzory oświadczeń, które można wykorzystać zamieszczone na stronie BIP Izby: https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonejgorze/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w informatyce

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość programowania w języku C# lub JAVA na poziomie podstawowym
 • Znajomość relacyjnych baz danych na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego i koncepcyjnego myślenia
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań oraz zaangażowanie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie (B2)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość NET Framework, LINQ. ASP. NET MVC, SPRING lub odpowiednich
 • Znajomość XML
 • Znajomość ORM: MS Entity Framework, Hibernate lub odpowiednich
 • Znajomość SOAP, REST
 • Znajomość wzorca MVC
 • Znajomość JavaScript, CSS, Bootstrap
 • Znajomość otwartych, dokumentowych baz danych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) § 1 kp
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-25
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
12/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry