Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/04/2019.

Nauczyciel, Zespół szkół i placówek oświatowych, edukacja wczesnoszkola

Piastów, mazowieckie

Mazowiecki Bank Ofert Dla Nauczycieli

Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Zespół szkół i placówek oświatowych
Rodzaj placówki: niepubliczna
Nazwa szkoły/placówki: Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL
Miejscowość: Piastów
Ulica: Bohaterów Wolności
Nr domu: 43
Kod pocztowy: 05-820
Telefon: 733931114
Email: szkola-azyl@wp.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane
Liczba godzin w tygodniu: 24
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2018-09-09
Termin składania dokumentów: 2018-09-29
Opis oferty pracy:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL w Piastowie (www.szkola-azyl.pl)

zatrudni nauczyciela nauczania początkowego w pełnym wymiarze godzin 

 (mile widziane dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna)

aplikacje proszę składać na adres e-mail:   szkola-azyl@wp.pl    (tylko CV)

 CV powinno zawierać klauzulę:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Administratorem  danych osobowych jest Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie, ul. Bohaterów Wolności 43, " 733 931 114.

Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest pani Kinga Czyż, " 733 931 114, e-mail: szkola-azyl@wp.pl.

Dane przetwarzane będą w (celu) procesie rekrutacji  - zatrudnienie w  Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie i nie będą udostępniane i przekazywane innym podmiotom.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, nie dłużej niż do 30września 2018r.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli uzna że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Prezentacja firmy

Oferty pracy dla nauczycieli publikowane przez szkoły i placówki województwa... mazowieckiego w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli. Za treść i aktualność tych ogłoszeń odpowiadają szkoły i placówki.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
25/09/2018
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry