Nauczyciel, Szkoła podstawowa, praca w świetlicy szkolnej - Piastów , mazowieckie
od Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, praca w świetlicy szkolnej

Miejsce pracy: Piastów

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie
Miejscowość: Piastów
Ulica: Józefa Brandta
Nr domu: 22
Kod pocztowy: 05-820
Telefon: 0227237996
Email: sp1piast@sp1piast.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Liczba godzin w tygodniu: 13
Wymiar zatrudnienia: Zastępstwo
Data dodania: 2021-01-22
Termin składania dokumentów: 2021-01-29
Opis oferty pracy:

Praca dla wychowawcy świetlicy w wymiarze 1/2 etatu. Najchętniej w połączeniu z dodatkowym 1/2 etatu dla nauczyciela wspomagającego.

źródło: http://mbopn.kuratorium.waw.pl