#

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, pedagog specjalny

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ząbkach

Ząbki, mazowieckie

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, pedagog specjalny

Miejsce pracy: Ząbki

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ząbkach
Miejscowość: Ząbki
Ulica: Dzika
Nr domu: 36
Kod pocztowy: 05-091

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogika specjalna
Liczba godzin w tygodniu: 11
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2022-10-05
Termin składania dokumentów: 2022-10-31
Opis oferty pracy:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ząbkach zatrudni nauczyciela pedagoga specjalnego w wymiarze 0,5 etatu (11 godzin). Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Dokumenty prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@sp6zabki.pl (tel: 603-103-885 lub 603-047-505)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 6  z siedzibą: ul. Dzika 36, 05-091 Ząbki;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel. 783 220 250 lub adresem e-mail: daneosobowe@zabki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złoży Pani/Pan ofertę;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ząbkach  w  zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Szkoły w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania. W celu uwierzytelnienia czy to Pani/Pan są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy np. od podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie wymaga się podania danych osobowych obejmujących:
-imię (imiona) i nazwisko;
-datę urodzenia;
-dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
-wykształcenie;
-kwalifikacje zawodowe;
-przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi