Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, geografia

Rozalin, mazowieckie

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu

Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu
Miejscowość: Rozalin
Ulica: Matki Florentyny Dymman
Nr domu: 5
Kod pocztowy: 05-831
Telefon: 0227299169
Email: spkostowiec@nadarzyn.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: geografia
Liczba godzin w tygodniu: 5
Wymiar zatrudnienia: Zastępstwo
Data dodania: 2021-01-25
Termin składania dokumentów: 2021-03-01
Opis oferty pracy:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu zatrudni nauczyciela geografii w wymiarze 5/18 od 1 marca 2021 r.

CV prosimy przesłać na adres e-mailowy: spkostowiec@nadarzyn.pl

Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły pod nr telefonu (22) 729 91 69.

 

 

Klauzula informacyjna

 

 

Jeśli chce Pani/Pan abyśmy zachowali Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia kandydatury również w ramach późniejszych rekrutacji prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych przez Szkołę Podstawową w Kostowcu  w celach udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 

Szkoła Podstawowa w Kostowcu nie wymaga podania szerszej ilości danych osobowych niż te wymienionee w art. 221 KP. Jeśli decyduje się Pani/Pan na przesłanie innych informacji, wykraczających poza te wymienione w art. 221 KP, będzie to traktowane przez Administratora jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH

 Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu  ul. Matki Florentyny Dymman 5, 05-831 Młochów

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa tj. art. 221 KP oraz w przypadku danych nadmiarowych Pani/Pana zgoda.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi IT lub świadczącym usługi pośrednictwa pacy- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów ze administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wyłonienia kandydata i zakończenia rekrutacji. Po tym czasie, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zostaną usunięte.

PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.

 

 

Prezentacja firmy

Oferty pracy dla nauczycieli publikowane przez szkoły i placówki województwa... mazowieckiego w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli. Za treść i aktualność tych ogłoszeń odpowiadają szkoły i placówki.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
02/03/2021
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry