Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału w Wydziale Prawno-Organizacyjnym i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

90-730 Łódź ul. Gdańska 38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje i nadzoruje pracę podległych pracowników
 • Sporządza lub sprawdza przedstawiane przez pracowników projekty wewnętrznych aktów prawnych, umów, pism i informacji
 • Opracowuje plany pracy kontrolnej i informacji zbiorczych z realizacji zadań statutowych oraz sprawuje nadzór nad ich sporządzaniem


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa, stres związany z kierowaniem zespołem i z kontaktami zewnętrznymi


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; oświetlenie naturalne,sztuczne


niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 6 006,21 zł brutto
+ dodatek za wieloletnią pracę.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani poinformowani zostaną telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 632-25-51Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o Inspekcji Handlowej, kodeks postępowania administracyjnego
 • Predyspozycje do kierowania pracą zespołu
 • Umiejętność koordynowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (jeden z podanych: angielski, niemiecki, francuski)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie szczególnych uprawnień: aplikacje prawnicze
 • Znajomość języka obcego na poziomie B2 (jeden z podanych: angielski, niemiecki, francuski)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie aplikacji prawniczych,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
  ul. Gdańska 38
  90-730 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  21/05/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi