Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów Prawa budowlanego
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie kompetencji organu nadzoru budowlanego
 • prowadzenie kontroli budów, użytkowanych obiektów budowlanych i robót budowlanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych i czynności kontrolnych w ramach kompetencji organu
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych przepisami
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie


Warunki pracy

- praca biurowa, na terenie urzędu i poza jego siedzibą, pomieszczenia biurowe usytuowane na II piętrze w budynku z windą, bariery architektoniczne: drzwi o nieodpowiedniej szerokości, toaleta dla osób niepełnosprawnych w drugim skrzydle budynku na parterze. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych, poruszających się na wózkach.
- praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM "Nabór na stanowisko młodszego inspektora nadzoru budowlanego". Należy przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane.
Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia naboru.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
List motywacyjny powinien być napisany własnoręcznie.

Godziny pracy urzędu 7 : 30 - 15 : 30
Kontakt w sprawie naboru: (91) 480-48-29


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość w stopniu podstawowym ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość programów MS Word oraz MS Exel
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie
  ul. Skarbowa 1
  73-110 Stargard
  pokój 203/sekretariat inspektoratu/II piętro

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry