Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/01/2020.

młodszy inspektor nadzoru budowlanego

Kolbuszowa, podkarpackie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw prowadzenia kontroli terenowych w budownictwie i orzecznictwa w sprawach ustawy Prawo budowlane Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy Prawo budowlane,
 • przyjmowanie stron,


Warunki pracy

praca w terenie poza siedzibą urzędu i stacjonarna w siedzibie jednostki przy komputerze

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
tel.: 17 2275820

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych i w sektorze związanym z budownictwem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/08/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry