Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy informatyk do spraw zapewnienia prawidłowości funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych Komenda

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
ul. Cyganerii 51,
43-100 Tychach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań administratora systemów/sieci teleinformatycznych.
 • Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sprzętu łączności i informatyki.
 • Sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową, remontami i modernizacja sprzętu łączności i teleinformatyki.
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem w stałej gotowości systemu łączności i informatyki przeznaczonego do alarmowania, powiadamiania i ostrzegania.
 • Zgłaszanie do Oddziału Gospodarczego bieżących potrzeb w zakresie realizacji remontów i napraw sprzętu teleinformatycznego.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu łączności i informatyki.
 • Planowanie potrzeb w zakresie sprzętu łączności i informatyki umożliwiającego sprawną realizację zadań przez WKU.


Warunki pracy

Siedziba Pracodawcy usytuowana jest na 4. piętrze. Istnieje możliwość korzystania z windy.
Brak rozwiązań ułatwiających korzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z urządzeń technicznych i sanitarnych.
Praca wykonywana - w przeważającej części dnia - w pozycji siedzącej w siedzibie WKU. Sporadycznie również w terenie.
Wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń w jednostce.
Praca przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach
o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość środowiska Microsoft Office.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Znajomość systemów teleinformatycznych
 • Znajomość programów graficznych i multimedialnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry