Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/10/2021.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy informatyk Oddział gromadzenia, ewidencji, opracowania, zabezpieczania, informacji, udostępniania i edukacji

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Ignacego Mościckiego 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administruje siecią informatyczną
 • serwisuje sieć informatyczną i sprzęt komputerowy
 • organizuje i czuwa nad ciągłością pracy na stacjach roboczych
 • nadaje uprawnienia użytkownikom
 • zabezpiecza dane zgromadzone w systemach i sieciach komputerowych
 • nadzoruje i zabezpiecza pracę urządzeń podtrzymujących napięcie (UPS)
 • zarządza bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych
 • popularyzuje działalność urzędu na zewnątrz


Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin

 • miejsce pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym z naturalnym i sztucznym oświetleniem

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy urzyciu sprzętu IT oraz urządzeń biurowych

 • czasami wyjazdy służbowe

 • wysiłek fizyczny lekki

 • budynek przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (winda, brak barier architektonicznych, brak progów itp.)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Dopusza się składanie ofert z wykorzystaniem poczty elektronicznej na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail: sekretariat@gorzow.ap.gov.pl. W przypadku wyboru takiej formy aplikowania, data wpływu e-maila będzie jednoznaczna z datą wpływu oferty.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • umiejętność obsługi i serwisowania systemów operacyjnych
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Gorzów Wielkopolskim
  ul. Ignacego Mościckiego 7
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  sekretariat p. 103 I piętro

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry