Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy archiwista do spraw obsługi czytelni Oddział VI Udostępniania

ul. św. Wojciecha 13
70-410 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługuje i nadzoruje użytkowników korzystających z zasobu archiwalnego w czytelni w celu umożliwienia im prowadzenia poszukiwań archiwalnych
 • Prowadzi ewidencję materiałów archiwalnych udostępnianych użytkownikom oraz monitoruje ich obieg między pracownią naukową, a magazynem archiwalnym w celu ochrony zasobu
 • Udziela informacji o zasobie i procedurach zamawiania materiałów archiwalnych użytkownikom w celu ułatwienia prowadzenia poszukiwań archiwalnych
 • Realizuje zamówienia użytkowników na materiały archiwalne do czytelni oraz ich zwroty do magazynu w celu ich udostępnienia
 • Wykonuje kwerendy z zasobu Archiwum Państwowego
 • Wykonuje prace techniczne i porządkowe w magazynach, przeprowadza skontra zespołów w celu zabezpieczenia zasobu przed niszczeniem
 • Ewidencjonuje zasób archiwalny w celu zapewnienia kompletnej ewidencji przechowywanego zasobu
 • Znakuje dokumenty znakami własnościowymi i układa akta w pudłach w celu zabezpieczenia zasobu


Warunki pracy

Praca w czytelni i na magazynie Archiwum, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Zabytkowy budynek przy ul. św. Wojciecha 13, jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy.
Kontakt z klientem - telefoniczny i indywidualny.
Wysiłek fizyczny (przenoszenie akt).
Kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację; możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”; pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), ubezpieczenie grupowe. Proponowane wynagrodzenie brutto 2.600 zł.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone po terminie oraz nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Techniki i metody naboru :
I - weryfikacja nadesłanych ofert
II - test wiedzy
III - rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu AP w Szczecinie 91 433-50-02 (151) w godz. 8.00- 14.00
Proponowane zatrudnienie: styczeń 2020 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy
 • Wiedza z zakresu metodyki archiwalnej
 • Znajomość zasobu archiwalnego AP Szczecin
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność, komunikatywność
 • Życzliwość i kultura osobista
 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (obsługa klienta w języku niemieckim)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry