Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy archiwista Oddział I gromadzenia, przechowywania, ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

20-950 Lublin Jezuicka 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przejmuje, rozmieszcza i obsługuje dokumentację z wyborów w magazynie poza siedzibą Archiwum, w tym sporządza ewidencję i przygotowuje do brakowania dokumentację z wyborów
 • Zabezpiecza materiały archiwalne w celu ich wieczystego przechowywania
 • Udostępnia materiały archiwalne w celu ich wykorzystywania w poszukiwaniach archiwalnych
 • Przejmuje materiały archiwalne w celu ich gromadzenia
 • Ewidencjonuje materiały archiwalne w celu dostępu lub poprawy dostępu do informacji
 • Sporządza pomoce ewidencyjne wyższego rzędu w celu zapewnienia podniesienia wartości informacyjnej środków ewidencyjnych
 • Utrzymuje kontakty z urzędnikami wyborczymi oraz Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego
 • Opracowuje zespoły archiwalne w celu poprawy informacji o zasobie


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- reprezentacja urzędu,
- wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym,
- praca z komputerem,
- praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi,
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku,


- praca wymagania wchodzenia na drabinę na wysokość do 3m ponad poziomem posadzki,


- przenoszenie materiałów o maksymalnej wadze do 50 kg,
- dźwig osobowy i towarowy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość prawa archiwalnego
 • znajomość podstaw archiwistyki
 • znajomość systemów kancelaryjnych stosowanych w jednostkach organizacyjnych, przepisów prawnych, spraw ustrojowych administracji rządowej, samorządowej
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych typu MS Windows, MS Office i sprzętów peryferyjnych
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1
 • znajomość metodyki archiwalnej
 • znajomość pracy w systemie EZD
 • dokładność i sumienność
 • znajomość Kodeksu wyborczego i rozporządzeń wykonawczych
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie akualnego prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Obsługi Klienta - Archiwum Państwowe w Lublinie, 20-950 Lublin, Jezuicka 13

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry