Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

legalizator do spraw kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w Laboratorium Masy

70-414 Szczecin pl. Lotników 4/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje legalizacje przyrządów pomiarowych,
 • wykonuje ekspertyzy i wzorcowania przyrządów pomiarowych,
 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców i użytkowników przyrządów pomiarowych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych,
 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców wynikające z zapisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • realizuje zadania techniczno-administracyjne, przewidziane na stanowisku do spraw obsługi interesanta.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca o charakterze technicznym, polegająca na sprawdzaniu, czy zgłoszone do kontroli przyrządy pomiarowe takie jak wagi nieautomatyczne, analizatory spalin samochodowych, przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych, odważniki, gęstościomierze zbożowe, manometry do opon pojazdów mechanicznych, przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego, spełniają wymagania techniczne i metrologiczne zawarte we właściwych przepisach. Wzorcowanie wag nieautomatycznych, wzorców masy, obciążników, gęstościomierzy zbożowych, maszyn wytrzymałościowych, siłomierzy i twardościomierzy. Wykonywanie pomiarów, odczytów wskazań, obliczeń, dokumentowanie wyników, wystawianie dowodów sprawdzeń. Praca w przeważającej części samodzielna, w siedzibie i poza siedzibą urzędu np. w laboratoriach, aptekach, sklepach, magazynach, halach produkcyjnych, w zmiennych warunkach atmosferycznych, przy użyciu wysiłku fizycznego związanego np. z przenoszeniem wzorców masy i innych przyrządów pomiarowych o masie do 25 kg. Praca na wysokości pow. 3 m, związana z legalizacją przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego. Prowadzenie samochodu służbowego lub przejazdy pojazdami firm zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Legalizacje i kontrole realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, na parterze, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, pl. Lotników 4/5,
  70 – 414 Szczecin (z dopiskiem oferta pracy legalizator L1)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/10/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi