Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

legalizator do spraw do spraw czynności metrologicznych Wydział Zamiejscowy w Nowym Sączu

Okręgowy Urząd Miar
Krupnicza 11
31-123 Kraków


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji
 • dokonywanie wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynności
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych i finansowo-księgowych związanych z obsługą Wydziału


Warunki pracy

-dokonywanie pomiarów w dziedzinie masy, objętości i przepływu, długości, prędkości i ciśnienia
-stres związany z obsługą klienta
-praca wymagająca sprawności fizycznej i zdolności manualnych
-wyjazdy służbowe
-praca wymagająca dorywczego przenoszenia i dźwigania ciężarów dopuszczalnych przepisami prawa
-praca w laboratorium pomiarowym
-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
-praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych
-praca wykonywana w siedzibie i w terenie poza siedzibą Urzędu
-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2400 brutto.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych lub nadesłane po terminie zostaną odrzucone. Oferty odrzucone oraz dokumenty kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania aplikacji zostaną zniszczone komisyjnie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy wstępnej lub testu kwalifikacyjnego. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422-18-67 wew. 24 Referat Kadr i Szkolenia.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dokładność i systematyczność w pracy
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu Word
 • Predyspozycje do samokształcenia
 • Dyspozycyjność (szkolenia i wyjazdy służbowe)
 • Znajomość zagadnień z zakresu metrologii
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Znajomość przepisów prawa normująca funkcjonowanie administracji miar (Ustawa Prawo o miarach i akty wykonawcze)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji metrologicznej
 • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość zagadnień związanych z szacowaniem niepewności pomiarów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry