Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2019.

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wrocław, dolnośląskie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw Punkt Przyjmowania Próbek Zakład Higieny Weterynaryjnej

Wrocław
ul. Januszowicka 48

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i rejestracja próbek pod nadzorem w celu wykonania zleconego badania
 • Wykonywanie prac biurowych pod nadzorem związanych z prawidlowym funkcjonowaniem ZHW ,w tym przygotowywanie do wysyłki listów i paczek, obsługa centrali telefonicznej i innych urządzeń biurowych
 • Obsługa urządzeń laboratoryjnych zgodnie z nadanymi upoważnieniami w obszarze realizowanych zadań
 • Przedkładanie kierownikowi ZHW stosownych informacji z realizacji zadań, wtym niezwłoczne informowanie o wystepujących problemach
 • Obsługiwanie programów komputerowych związanych z pracą laboratoryjną w obszarze realziowanych zadań


Warunki pracy

- praca w godz. 7.00 - 15.00 w siedzibie inspektoratu,
- występowanie szczególnie trudnych warunków pracy (materiał laboratoryjny),
- bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety,
- narzędzia i materiały pracy - komputer i sprzęt laboratoryjny.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kontakt w sprawie naboru: 71 367 70 16 wew. 174


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie zawodowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • obsługa pakietu Microsoft Office
 • grzeczność i uprzejmość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  53-135 Wrocław
  ul. Januszowicka 48

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry