Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2020.

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Opole, opolskie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw wykonywania badań mikrobiologicznych próbek żywności i środowiskowych w Pracowni Higieny Środków Spożywczych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45 - 836 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie badań mikrobiologicznych żywności i próbek środowiskowych według ustalonych akredytowanych i nieakredytowanych metodyk badawczych, przy użyciu wyposażenia pomiarowego w celu uzyskania wiarygodnych wyników badań.
 • Obsługiwanie i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego i warunków środowiskowych w celu uzyskania prawidłowych warunków do przeprowadzenia badań zgodnie z metodykami badawczymi.
 • Prowadzenie zapisów dotyczących badań i sterowania jakością badań.
 • Utrzymywanie stanowisk pracy i wyposażenia pomiarowego w stałej gotowości do wykonania pracy.
 • Wykonywanie badań kontrolnych wewnętrznych i w ramach międzylaboratoryjnych badań biegłości w celu udowodnienia swoich kompetencji.
 • Prowadzenie gospodarki odpadami po badaniach mikrobiologicznych.
 • Poddawanie się szkoleniom merytorycznym oraz z zakresu systemu zarządzania jakością.


Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Wysiłek fizyczny.
Kontakt z materiałem zakaźnym.
Kontakt z klientem w punkcie przyjęcia próbek i z audytorem zewnętrznym podczas auditu przeprowadzanego przez jednostkę akredytującą.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt laboratoryjny
Lokalizacja biura -parter
Bariery architektoniczne:
- konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej
szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toaletInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną z niszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania
rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje: 775417209, 775417189

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu przemysłu rolno-spożywczego, analityki medycznej lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość podstawowych zasad pracy w laboratorium
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Odporność na stres
 • Dobra sprawność fizyczna i psychiczna


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45 - 836 Opole

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry