Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/09/2020.

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Opole, opolskie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej w Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Środków Żywienia Zwierząt

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45 - 836 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie pożywek i odczynników o konkretnie zdefiniowanych cechach, w celu uzyskania prawidłowego wyniku badania.
 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych pasz, w celu dostarczenia miarodajnego wyniku badania klientowi.
 • Wykonywanie badań genetycznych pasz, w celu dostarczenia miarodajnego wyniku badania klientowi.
 • Przygotowywania szkła do badań w celu uzyskania prawidłowego wyniku badania.
 • Kontrola jakości pożywek i odczynników do badań w celu uzyskania prawidłowego wyniku badania.
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego oraz warunków środowiskowych w celu zapewnienia prawidłowych wyników badań.
 • Prowadzenie ewidencji oraz monitorowanie zapasów podłoży i odczynników w celu zapewnienia ciągłości badań.
 • Prowadzenie zapisów i dokumentacji związanych z wykonywanymi czynnościami oraz obsługa programu Celab, w tym sporządzanie sprawozdań z badań, w celu dostarczenia miarodajnego wyniku badania klientowi.


Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Wysiłek fizyczny.
Kontakt z materiałem zakaźnym.
Zagrożenie korupcją.
Kontakt z klientem w punkcie przyjęcia próbek i z audytorem zewnętrznym podczas auditu przeprowadzanego
przez jednostkę akredytującą.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt laboratoryjny
Lokalizacja pracowni -parter
Bariery architektoniczne:
brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417209, 775417198

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu przemysłu rolno-spożywczego, analityki medycznej lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego - poziom średnio zaawansowany
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi pakietu MS-Office
 • odporność na stres
 • dobra sprawność fizyczna i psychiczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45 - 836 Opole

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry