Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej Pracownia Badań Mikrobiologicznych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i przygotowanie próbek do badań
 • Wykonywanie badań, sporządzanie zapisów z przebiegu badań
 • Udział w sprawdzaniu metod badawczych
 • Realizacja założeń systemu zarządzania
 • Nadzorowanie i sprawdzanie wyposażenia pracowni
 • Utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy
 • Przekazywanie do utylizacji pozostałości po badaniach
 • Przygotowanie stanowiska pracy, w tym szkła, narzędzi


Warunki pracy

- Praca w laboratorium - Komputer - Wysiłek fizyczny -Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty niekompletne, nie spełniające wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, ofert nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informację pod nr telefonu 068/4537303Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie zawodowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów Windows Office, Excel


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-25
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
u. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry