Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2020.

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Białystok, podlaskie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw przyjmowania próbek do badań Zakład Higieny Weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 26A
15-959 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i segregacja próbek do badań. Zabezpieczanie i oznaczanie próbek
 • edytowanie i drukowanie dokumentów dotyczących próbek
 • dokonywanie przeglądu zleceń oraz ocena dostarczonych próbek pod względem ich przydatności do badań w tym kontakt z klientem


Warunki pracy

praca w środowisku laboratoryjnym, praca przy komputerze. bariery architektoniczna ( brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, toalety niedostosowane dla niepełnosprawnych)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W rekrutacji uczestniczą jedynie osoby spełniające wymagania formalne podane w treści ogłoszenia.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rekrutacji.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 85 6510229 w .112
Proponowane wysokość wynagrodzenia - ok. 2 700 brutto
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie technik weterynarii, analityki medycznej, technologii żywności

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • podstawowe umiejętności informatyczne
 • komunikatywność, takt
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 26A
  15-959 Białystok

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry