Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu, Referat Finansowo-Księgowy

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków budżetowych,
 • przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych,
 • ewidencjonowanie dowodów księgowych na kontach syntetycznych i analitycznych przy użyciu komputerowego systemu ewidencji oraz uzgadnianie zapisów w księgach rachunkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych informacji ekonomicznych,
 • prowadzenie analityki wartościowej oraz ilościowej do środków trwałych wraz z inwentaryzacją,
 • sporządzanie przelewów,
 • prowadzenie kasy.


Warunki pracy

Praca biurowa, wymagająca koncentracji, dokładności i rzetelności. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. W budynku Urzędu jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

OFERUJEMY:
- stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatów. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
tel. 71 3580220


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w księgowości,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń drogą elektroniczną,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych,
 • komunikatywność i kreatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość ,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
  ul. Młodych Techników 61/63
  53-647 Wrocław
  Dokumenty należy przesyłać na ww. adres lub przez ePUAP lub na adres e-mail: kadry.wroclaw@gum.gov.pl lub składać osobiście w siedzibie Urzędu.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry