Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Kętrzyn

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy do spraw finansowo-księgowych, płacowych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Kętrzyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie księgowości jednostki.
 • Dekretowanie dokumentów, sprawdzanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym.
 • Kontrola zgodności operacji z planem finansowym.
 • Opracowanie projektu planu finansowego.
 • Sporządzanie sprawozdań.
 • Prowadzenie płac.
 • Dokonywanie rozliczeń z ZUS.
 • Obsługa sekretariatu.
 • Prowadzenie wyznaczonych rejestrów.
 • Udzielanie bieżących informacji dla potrzeb GUNB i WINB.


Warunki pracy

Praca stacjonarna w miejscu siedziby jednostki. Praca przy komputerze, pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe oraz inny sprzęt biurowy. Siedziba jednostki znajduje się na ostatnim piętrze bez windy. Bariery architektoniczne: pomieszczenia biurowe nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko księgowego" do dnia 15.02.2021r (liczy się data wpływu do siedziby PINB). Ofert niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych można odebrać do dnia 31.03.2021r., po tej dacie zostaną zniszczone komisyjnie. kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego etapu naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 751 27 94.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność prowadzenia rachunkowości.
 • Znajomość obsługi programów Płatnik ZUS, SJO BeSTi@.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Kętrzyn
  Plac Grunwaldzki 1 (pokój 83)
  11-400 Kętrzyn

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry