Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności i RHD w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

83-110 Tczew ul. 30 Stycznia 29

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje zadania Inspekcji Weterynaryjnej określone ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Pobiera próbki do badań urzędowych oraz realizuje program badań monitoringowych
 • Prowadzi postępowania administracyjno-egzekucyjne
 • Nadzoruje przestrzeganie przez kontrolowane podmioty wymaganych przepisów
 • Nadzoruje Rolniczy Handel Detaliczny
 • W wyżej wymienionym zakresie prowadzi obowiązującą dokumentację i sprawozdawczość


Warunki pracy

Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godziny dziennie.
Stanowisko pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym, niedostosowanym do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami: brak podjazdu dla wózków inwalidzkich; brak windy; wąskie schody i korytarze; toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością. 
Od frontu budynku dostępne są oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny, niezbędny do pracy, sprzęt biurowy.
Praca w godzinac: poniedziałek 8.00.-.16.00, wtorek-piątek 7.30 - 15.30; wyjścia i wyjazdy służbowe samochodem służbowym; udział w szkoleniach i konferencjach.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Uwaga!


Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletności składanych dokumentów, złożonych podpisów oraz przypominamy o konieczności wskazania numeru ogłoszenia, którego dotyczy aplikacja.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie średnie weterynaryjne lub inne średnie z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • W związku z tym, iż w Korpusie Służby Cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kursów lub szkolenia związane z tematyką weterynaryjną
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dyspozycyjność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy lekarza weterynarii)
 • Oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie - sekretariat
  ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew
  w godzinach 7:30 - 15:30

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  28/11/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi