Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
ul. Janasa 11
42-612 Tarnowskie Góry

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - kontrola wymogów wzajemnej zgodności,
 • - nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta w tym kontrole dobrostanu zwierząt,
 • - przyjmowanie zgłoszeń o padłych zwierzętach, sporządzanie dokumentacji,
 • - sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • - sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczeń zwierząt,
 • - sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
 • - prowadzenie rejestru pasiek pszczół,
 • - nadzór nad materiałem biologicznym,
 • - prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań,
 • - prowadzenie sprawozdawczości.


Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie, na obszarze Powiatów Tarnowskie Góry i Piekary Śląskie ,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi,
- wpływ niskich temperatur,
- praca w zespole.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę, Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 3901991.
Na kopercie należy umieścić dopisek "Oferta pracy".

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie weterynaryjne, zootechniczne, co najmniej średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
praca ze zwierzętami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność do organizowania pracy własnej
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • Koleżeńskość, komunikatywność
 • Umiejętność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry