#

Kierownik w Dziale Administracyjnym, Zaopatrzenia i Inwestycji w Wydz. Administracyjno-Gospodarczym

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Kraków, małopolskie

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Kierownik w Dziale Administracyjnym, Zaopatrzenia i Inwestycji w Wydz. Administracyjno-Gospodarczym

Numer ogłoszenia:  Kraków/22/39
Miejsce pracy:  Kraków
Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę/1,0 etat
Termin składania ofert: 16.12.2022 r. 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 • Koordynacja i nadzór nad pracą i realizacją zadań działu, któremu powierzono następujące zadania: 
  - administrowanie budynkami własnymi oddziału, 
  - kontrola realizacji umów najmu budynków i lokali, 
  - utrzymanie techniczne budynków, instalacji i infrastruktury technicznej,
  - prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej budynków,
  - nadzór nad realizacją umów dotyczących usług i dostaw, 
  - gospodarowanie odpadami, 
  - współtworzenie planu wydatków inwestycyjnych oraz koordynacja procesów inwestycyjnych, 
  - współtworzenie planu finansowego,
  - tworzenie planu remontów oraz nadzór nad remontami,
  - ubezpieczenia budynków oraz mienia firmy, ubezpieczenia komunikacyjne, 
  - prowadzenie ewidencji i gospodarka mieniem firmy, 
  - gospodarowanie samochodami służbowymi, 
  - inne czynności związane z szeroko pojętym administrowaniem oraz zaopatrzeniem. 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 • Wykształcenie: wyższe techniczne. 
 • Lata pracy zawodowej: co najmniej 5 lat. 

Wymagania dodatkowe: 

 • Zwracamy uwagę na doświadczenie zawodowe w szczególności co najmniej 10-cio letni staż pracy związanej z techniczną obsługą nieruchomości, z tego 5 lat na podobnym stanowisku, 
 • znajomość przepisów prawa w zakresie technicznej obsługi i eksploatacji budynków, 
 • bardzo dobra znajomość komputera (pakiet MS Office 2016),
 • znajomość podstaw prawa zamówień publicznych,
 • doświadczenie w organizacji i nadzorze inwestycji i remontów,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, dokładność,
 • bardzo dobrą organizację pracy i efektywne zarządzanie czasem,
 • umiejętność planowania zadań,
 • uprawnienia budowlane,
 • licencja zarządcy nieruchomości,
 • doświadczenie w pracy z obiegiem elektronicznym dokumentów,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie uprawnień „D” dla grupy 1 i 3.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail:
kadry@ nfz-krakow. pl oraz nr telefonu: 12 298 81 47.
Dokumenty w formie papierowej należy składać do 16.12.2022  r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Józefa 21, (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
31-056 Kraków, ul. Józefa 21
(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)
z dopiskiem: oferta pracy Kraków/22/39
lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

PORADNIK I DOKUMENTY
lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.
Naszym pracownikom oferujemy:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi