Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Zamościu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kancelaryjno-biurowych w Wydziale Wspomagającym

22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizuje i koordynuje obieg korespondencji jawnej KMP w Zamościu.
 • Obsługuje składy chronologiczne i składy informatyczne nośników danych.
 • Zapewnia wysyłkę korespondencji wychodzącej za pośrednictwem Poczty Specjalnej.
 • Obsługuje ekspedycję w systemie EOD.
 • Obsługuje przesyłki przeznaczone do nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z wykorzystaniem programu E-Nadawca.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w systemie ośmiogodzinnym

 • Praca w pomieszczeniach Komendy


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Naturalne i sztuczne oświetlenie

 • Praca z wykorzystaniem komputera

 • Budynek posiada podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania.

 • Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Do składania ofert zapraszamy także osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności nie wyklucza realizacji opisanych obowiązków.

 • Uwaga! List motywacyjny, CV, oraz wszystkie oświadczenia muszą posiadać aktualną datę (korespondującą z datą złożenia dokumentów) i własnoręczny podpis.

 • Wynagrodzenie: mnożnik 1,4244 kwoty bazowej, plus dodatek z tytułu wysługi lat.

 • Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°° bezpośrednio w recepcji KMP w Zamościu lub przesłać pod wskazany poniżej adres:


Komenda Miejska Policji


ul. Wyszyńskiego 2


22-400 Zamość • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 815 1222, 47 815 1221 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Obsługa komputera, dobra znajomość pakietów biurowych.
 • Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
 • Komunikatywność.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  ul. Wyszyńskiego 2
  22-400 Zamość

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/12/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry