Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kadrowo - płacowych Zespół finansowo - księgowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Sienkiewicza 24
22-400 Zamość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie spraw emerytalno - rętowych
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych
 • Obsługa programu - kadrowo-płacowego, Płatnik, eRU-PZU, NBP
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu kadr i płac
 • Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych


Warunki pracy

Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, poruszanie się po budynku bez windy, podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i odpowiednio dostosowanych toalet,

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą e-mail o terminie rozmowy wstępnej.
Składane dokumenty / list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia/ winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Proszę nie dołączać dokumentów spoza ww listy dokumentów wymaganych.
Innych informacji można uzyskać pod nr. telefonu (84) 616 92 84

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie administracyjne, ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry