Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/12/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Zespołu Wspomagającego

68-100 Żagań Ul. Nowogródzka 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Diagnozowanie oraz usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu łączności i informatyki zgłaszanych przez użytkownika
 • Wprowadzanie do systemu KSIP kart rejestracyjnych Prd 5/1 na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 • Wprowadzanie mandatów do odpowiednich systemów informatrycznych
 • Administrowanie systemu kontroli dostępu oraz monitoringu
 • Obsługa systemów teleinformatycznych
 • Obsługa systemu E-RCDŚ
 • Realizacja zadań w uzgodnieniu z włąsciwą komórką organizacyjną Komisariatu Policji w Szprotawie w zakresie zaopatrzenia materiałowo - technicznego w materiały i sprzęt łączności i informatyki
 • Zastępowanie Jednoosobowego Stanowiska ds Łączności i Informatyki w KPP w Żaganiu w zakresie koniecznym do zachowania prawidłowości funkcjonowania systemów oraz sprzętu łączności i informatyki
 • Konfiguracja sprzętu komputerowego i przygotowanie do eksploatacji


Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym ośmiogodzinnym systemie pracy w godzinach od 7:30 do 15:30, miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym związanym głównie z pracą przy biurku i komputerze, niekiedy dynamicznie podczas przemieszczania się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w pozycji siedzącej również przy użyciu innych urządzeń biurowych. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy i przystosowanych toalet.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wnagrodzenie zasadnicze: 2115,73 zł brutto + dodatek z tytułu lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty nie spełniające wymogów formalnych, nie podpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decydujue data wpływu do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Wszystkie oświadczernia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis ! W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem  kandydata. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne lub teleinformatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w danym obszarze lub w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność interpretacji przepisów
 • komunikatywność
 • praca w zespole
 • umiejętność przewidywania
 • dyskrecja
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów, spostrzegawczość


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • świadectwa szkolne
 • świadectwa pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
  ul. Nowogródzka 1
  68-100 Żagań

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry