Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
ul. Żwirki 2
29-100 Włoszczowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta w zakresie wymogów wzajemnej zgodności
 • Przeprowadzanie kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta z zakresu przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli warunków weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujacych zwierzęta
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych czynności
 • Prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych czynności


Warunki pracy

• Paca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
• Praca w biurze przy komputerze
• Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu włoszczowskiego, wyjazdy służbowe
• Prowadzenie samochodu służbowego osobowego
• Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze
• Budynek biurowy nie posiadający windy, podjazdów
• Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biuroweInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres e-mail. Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Wszystkie oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko inspektor w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt ”. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie.

Oferty odrzucone oraz oferty osób niezatrudnionych po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne, zootechniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej, identyfikacji i rejestracji zwierząt, postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry