Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Zespól ds. Informatyki

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
ul. Kuźnicka 28a
98-400 Wieruszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcjonowania łączności w jednostce i między jednostkami
 • dbałość o jakościowy i ilościowy stan sprzętu, prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności, dokumentacji technicznej i urządzeń będących w eksploatacji,
 • obsługa policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych i łączności
 • zapewnienie sprawności technicznej systemów teleinformatycznych
 • konfiguracja, instalacja oprogramowania sprzętu komputerowego, drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych
 • przenoszenie, przetwarzanie danych z dokumentów źródłowych do systemów informatycznych zapewnienie prawidłowej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, jednozmianowa. Wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w budynku dwukondygnacyjnym. Wejście do budynku przystosowane do osób niepełnosprawnych. Budynek bez windy wewnątrz. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
-Wynagrodzenie: 1,2860 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 2613,10 złotych brutto + wysługa lat;
-Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w KPP
w Wieruszowie lub przesyłać listownie na adres ul. Kuźnicka 28A, 98-400 Wieruszów;
-Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
-Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie;
-Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
-Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne;
-Możliwe techniki i metody naboru w przypadku dużej ilości ofert: test wiedzy;
-Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe Związane z informatyką

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność prac instalatorsko-montażowych o prostych rozwiązaniach technicznych
 • dobra znajomość zagadnień dot. sieci LAN
 • dobra znajomość administrowania systemami Windows, Unix
 • znajomość systemów CMS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • posiadanie prawa jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
ul. Kuźnicka 28a
98-400 Wieruszów

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
09/10/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry