Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw postępowań administracyjnych POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W TORUNIU

MONIUSZKI 15/21, 87-100 TORUŃ

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO,
 • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKCYJNO - KONTROLNEJ W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU PROCESU BUDOWLANEGO I UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE MIASTA TORUNIA


Warunki pracy

PRACA BIUROWA (PRZY KOMPUTERZE) W SIEDZIBIE INSPEKTORATU ORAZ PRACA TERENOWA (WYKONYWANIE CZYNNOŚCI INSPEKCYJNO - KONTROLNYCH). BUDYNEK NIE JEST WYPOSAŻONY W WINDY, ZNAJDUJE SIĘ PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe BUDOWLANE LUB ADMINISTRACYJNE

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ZNAJOMOŚĆ USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I USTAWY BRAWO BUDOWLANE,
 • UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • PRAWO JAZDY KATEGORII B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • KOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO,
 • KOPIĘ PRAWA JAZDY
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W TORUNIU UL. MONIUSZKI 15/21 87-100 TORUŃ

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry