Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Delegatura w Tarnowie

31-752 Kraków Ul. Ujastek 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli i prowadzenie postępowań pokontrolnych,
 • podejmowanie innych działań w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • ocena m.in. bezpieczeństwa i jakości produktów branży przemysłowej i usług,
 • opracowywanie zbiorczych, okresowych sprawozdań i informacji z wyników kontroli tematycznych,
 • udzielanie porad pisemnych i telefonicznych,
 • obsługa sekretariatu


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Delegatury.


Praca poza siedzibą Delegatury – kontrolowanie przedsiębiorców na


terenie województwa małopolskiego, tj. obszarze działania Delegatury.


Praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych.


Stres związany z kontrolą, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i/lub


stronami.


Stanowisko pracy znajduje się na parterze.


W budynku urządzenia higieniczno–sanitarne znajdują się na tej samej kondygnacji, jest podjazd, występuje oświetlenie dzienne i sztuczne,


Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny i przenośny, telefon, drukarkę stacjonarnąInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Inne informacje:


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Test wiedzy zostanie przeprowadzony jeżeli do naboru zgłosi się więcej niż 10 kandydatów. W przeciwnym wypadku przeprowadzone zostaną jedynie rozmowy kwalifikacyjne. Test wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w siedzibie Inspektoratu w Krakowie, ul. Ujastek 7.


Etapy postępowania kwalifikacyjnego:


Selekcja ofert,
Test wiedzy (opracowany na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych),
Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych 10 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z testu wiedzy. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja    o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej). Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania kwalifikacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście w Krakowie przy ul. Ujastek 7 w pokoju nr 402 przed upływem w/w terminu. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście  przed upływem w/w terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 448-10-49.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Łatwość pisemnego formułowania opinii, wniosków, informacji i porad
 • Zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego wykonywania powierzonych obowiązków
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Znajomość ustaw: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej; ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
  ul. Ujastek 7
  31-752 Kraków

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi