Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ds. dokumentacji Archiwum

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego w Szczecinie i Koszalinie (głównie akt dotyczących zabytków archeologicznych)
 • • Porządkowanie akt obiektów wpisanych do rejestru zabytków poprzez przenoszenie ich do właściwych teczek zbiorczych oraz akt obiektów ujętych w ewidencji poprzez nadanie im układu alfabetycznego
 • • Zastępstwo w sekretariacie
 • • Przepakowywanie dokumentacji do teczek papierowych, dbanie o ich stan techniczny
 • • Uzupełnianie baz danych (ewidencji dokumentacji)
 • • Pomoc w przemieszczaniu i porządkowaniu materiałów archiwalnych
 • • Inne zadania zlecone przez kierownika Wydziału, oraz pracownika bezpośrednio odpowiedzialnego za prowadzenie Archiwum Zakładowego WUOZ.


Warunki pracy

·        Praca w środowisku biurowym, w Siedzibie WUOZ w Szczecinie praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę.


·        Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze, wejście dla osób z niepełnosprawnościami od Wałów Chrobrego, znajduje się tam również winda, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 16 czerwca  2023 r. z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko inspektor ds. dokumentacji” , osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu (do dnia 16.06.2023 r.)Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 091 433 70 66 w godz. 8-15


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • Znajomość podstawowego oprogramowania Word, Excel, przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • • Kursy z archiwistyki I i II stopni
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • • Studia podyplomowe z archiwistyki


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-16
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
  Ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

  Dokumenty należy złożyć do 16 czerwca 2023 r.

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  24/05/2023
  Wymiar etatu:
  Niepełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi