Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi administracyjnej wydziału i ochrony zabytków w Wydziale Pomiarów Morskich

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną, opieką i ewidencją zabytków znajdujących się na Polskich obszarach morskich podległych terytorialnie Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie,
 • Prowadzenie kompleksowej obsługi kancelaryjnej Wydziału Pomiarów Morskich,
 • Sporządzanie kosztorysów wstępnych, przygotowywanie umów, pomoc w sporządzaniu faktur VAT w celu rozliczenia kontrahentów zewnętrznych,
 • Sporządzanie okresowych zestawień/sprawozdań finansowych do planów budżetowych, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
 • Prowadzenie statystyk i sprawozdań na potrzeby Kontroli Zarządczej i Systemu Zarządzania Jakością,
 • Prowadzenie zapotrzebowania w zakresie materiałów biurowych, hydrograficznych, kartograficznych,
 • Sporządzanie i analiza umów na prace hydrograficzne oraz wszelką działalność finansową (zamówienia publiczne na zakup materiałów i usług).


Warunki pracy

Praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy urządzeniach powielających i drukarkach. Praca w budynku z wejściem schodami. Brak wind i podjazdu. Toalety nieprzystosowane dla niepełnosprawnych.
Praca w terenie – nadzór prac nurkowych przy wydobyciu i weryfikacji obiektów podwodnych, które mogą być uznane za zabytkowe.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikują się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 4403371. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403410.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3356,56 zł + dodatek stażowy.

Oferty niekompletne, otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów: prawa wodnego, o obszarach morskich RP i administracji morskiej oraz w zakresie ochrony zabytków
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejetność realizowania projektów zwiazanych z pozyskiwaniem funduszy krajowych i unijnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry