Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE SŁUPSKIM
UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76-200 SŁUPSK

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie interesantów, obsługa poczty ePUAP
 • przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • prowadzenie spraw niewymagających uprawnień budowlanych,
 • uczestniczenie w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych w terenie,
 • prowadzenie rejestrów, baz danych, sporządzanie raportów,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
 • segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji,
 • współpraca przy prowadzeniu archiwum zakładowego,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez PINB w Powiecie Słupskim


Warunki pracy

• stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym,
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• wyjazdy w teren

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

Proponowane wynagrodzenie 2 700,00 zł brutto
Dodatkowe informacje pod nr tel. 5984-18-549 lub kontakt osobisty w siedzibie Inspektoratu pok. 32
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie związane z budownictwem lub średnie w trakcie studiów inżynierskich związanych z budownictwem

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość podstaw ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, ochronie danych osobowych
 • Samodzielność i zdolności organizacyjne, odporność na stres, odpowiedzialność, terminowość
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko WINDOWS, MS Office, Internet)
 • Znajomość interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
  ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pok. 32https://slupskie.gda.winb.gov.pl/

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry