Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw bhp, p.poż i medycyny pracy w Zespole Prezydialnym Kadr i Szkolenia

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
ul. 1 Maja 13
16-500 Sejny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewniwnie w jednostce prawidłowej realizacji zadań z zkresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy i ochrony przeciwpożarowej
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników
 • przeprowadzanie przeglądów obiektów i pomieszczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • koordynowanie działań oraz eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń w zakresie medycyny pracy
 • prowadzenie dokumentacji wydawania i cofania zezwoleń dotyczących broni pneumatycznej
 • zapewnienie właściwego planowania i wykonawstwa zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym i obsady kadrowej w Komendzie


Warunki pracy

W większości praca biurowa w 8-godzinnym systemie pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, czynności przy monitorze poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa. Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Proponowane wynagrodzenie na stanowisku wynosi 2.250,-złotych (mnożnik 1,1738).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 604-193-359


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • kwalifikacje do wykonywania zadań służby bhp
 • znajomość przepisów prawa pracy i resortowych w zkaresie bhp i p.poż
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje do wykonywania zadań służby bhp
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
  ul. 1 Maja 13
  16-500 Sejny

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry