Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/07/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi systemów łączności w Zespole Łączności i Informatyki

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
41 - 709 Ruda Śląska
ul. Gen. Hallera 9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje stan techniczny urządzeń łączności w jednostce, zestawia elementy składowe sieci teletechnicznych oraz samodzielnie dokonuje niezbędnych napraw.
 • Organizuje łączność w sytuacjach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych poprzez zestawianie niezbędnych połączeń kablowych.
 • Prowadzi bieżące instruktaże dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie łączności.
 • Zarządza centralami telefonicznymi poprzez zakładania abonentów oraz nadawanie uprawnień.
 • Opracowuje zapotrzebowanie oraz prowadzi ewidencję sprzętu łączności będącego w użytkowaniu jednostki, dokonuje rozdziału sprzętu zgodnie z zapotrzebowaniem (transport ręczny sprzętu łączności).
 • Weryfikuje i rozlicza billingi z komórek organizacyjnych KMP pod względem rzetelności opisania.


Warunki pracy

Praca biurowa i w terenie, w systemie ośmiogodzinnym, nietypowe godziny pracy.
Wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Wysiłek fizyczny.
Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, w naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie biurowe znajdujące się na parterze budynku, tylko wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe dwie kondygnacje budynku komendy nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2387,50 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.
Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu a-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-2449218, 32-2449219

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu teleinformatycznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w komórkach teleinformatycznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu łączności,
 • planowanie i organizowanie pracy własnej w komórce,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kurs informatyczny CISCO


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry