Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw środków trwałych, kancelaryjnych, Wydział Kwatermistrzowski

61-767 Poznań ul. Masztalarska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z prowadzeniem ewidencji środków trwałych komendy w tym: dokonuje na bieżąco aktualizacji oraz amortyzacji środków, uzgadnia stany środków, wystawia dowody ewidencji, sporządza wykazy przedmiotów i materiałów przeznaczonych do likwidacji lub przekazania, znakowania składników majątku wprowadzanych do użytkowania, inwentaryzacja składników majątku..
 • Przyjmuje i ewidencjuje pisma przychodzące i wychodzące wydziału z zapewnieniem stosowania instrukcji kancelaryjnej.
 • Zapewnia prawidłowy obieg akt i dokumentów, oraz archiwizuje i brakuje akta wytworzone w wydziale
 • Planuje zakupy oraz zamówienia eksploatacyjne na potrzeby komendy wg. zapotrzebowań oraz planuje środki finansowe w tym zakresie wraz z prowadzeniem spraw związanych z wydatkowaniem zaliczki stałej (ewidencja pobrania, wydatkowania i rozliczania).
 • Prowadzi sprawy związane z wnioskami kierowanymi przez jednostki ochrony przeciwpożarowej do Komendanta Głównego PSP w zakresie dofinansowania zadań ze środków budżetu państwa
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w zamian za niewykorzystany przejazd na koszt PSP
 • Sporządza analizy, zestawienia, sprawozdania na potrzeby wydziału i jednostek nadrzędnych
 • Współuczestniczy w zabezpieczaniu logistycznym narad, odpraw, szkoleń i uroczystości organizowanych przez komendę.
 • Prowadzenie i ewidencjonowanie rejestru środków trwałych będących własnością lub użytkowanych przez KW PSP w Poznaniu


Warunki pracy

1. Praca na stanowisku administracyjno-biurowym z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.


2. Zadania wykonywane w siedzibie komendy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej.


3. Stanowisko pracy znajduje się na 4 piętrze budynku 4 kondygnacyjnego.


4. W budynku bariery architektonicne: brak wind i podjazdów. Klatka schodowa o normatywnej ilości stopni z poręczami. Dzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokośco 90 cm. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne w budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (jedno na parterze).


5. Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.


6. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.


7. Praca wymagająca długotrwałej pozycji siedzącej.


8. Praca lekka z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna i wymagająca koncentracji. Opracowanie dokumentów, prace analityczno-konepcyjne i biurowo-kancelaryjne.


9. Pomieszczenia klimatyzowane.


10. Na każdej kondygnacji znajduje się aneks kuchenny do dyspozycji pracowników.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w pracy w administracji w sektorze publicznym lub prywatnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietów MS Office
 • praktyczna znajomość podstawowych przepisów ustawy o PSP
 • myślenie analityczne
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu gospodarowania składnikami majątku
 • znajomość obsługi programu Probit w zakresie środków trwałych
 • znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny)
 • praktyczna znajomość podstawowych przepisów ustawy prawo zamówień publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • certyfikat lub inny dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny)
 • dokument poświadczający znajomość obsługi programu Probit w zakresie środków trwałych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  28/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi