Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zespól ds. Kadr i Szkolenia, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

12-200 Pisz Ul. Armii Krajowej 1 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach na stanowiskach pracy i wnioskowanie o ich usunięcie.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola terminu ważności szkoleń wstępnych i okresowych.
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. eenigma1972
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia pracownika oraz poprawę warunków pracy.
 • Sporządzanie kart ocen ryzyka zawodowego.
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych decyzji, regulaminów i instrukcji dotyczących BHP.
 • Udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń okresowych BHP dla pracowników i policjantów.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby.
 • Kierowanie na Komisje Lekarskie, badania wstępne, okresowe i kontrolne, szczepienia policjantów oraz pracowników cywilnych. Prowadzenie ewidencji/rejestru takich badań.


Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym.


Pracownik wykonuje czynności związane z pracą przy komputerze.


Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka i inne niezbędne urządzenia biurowe.


Lokalizacja stanowiska pracy znajduje sie na I piętrze budynku KPP w Piszu, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe.


Obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych (parter budynku).


Zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie brutto - 1760,39 zł + wysługa lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
Prowadzenie postępowań powypadkowych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą z późn. zm.
 • Znajomość rozporządzenia MSW z dn. 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP z późn. zm.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze BHP
 • Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, rzetelność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawmocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Piszu
  ul. Armii Krajowej 1
  12-200 Pisz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  25/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi